Vítejte na stránkách marsslozeni.cz

Všechny výrobky od společnosti Mars splňují stejné požadavky na kvalitu a bezpečnost a zároveň nabízejí spotřebitelům skvělou chuť. Evropští spotřebitelé si v některých případech mohou všimnout velmi malých rozdílů ve složení výrobků stejné značky a druhu v závislosti na tom, kde se vyrábí. Důvodem je, že výrobní procesy se někdy mohou v našich evropských továrnách lišit, což může mít za následek mírné rozdíly v přísadách, ale to neohrožuje kvalitu, chuť ani nutriční hodnotu. Všechny naše výrobní závody dbají na vysoký standard kvality bez ohledu na to, odkud pocházejí, nebo pro jaký trh se vyrábějí.

Cílem této webové stránky je v souladu s českým zákonem o 
potravinách (č. 110/1997 Sb.) transparentně informovat všechny české spotřebitele o drobných rozdílech v našich produktech a následně jim vysvětlit důvody těchto rozdílů.

 

Žvýkačky:

Blueberry: Výrobky v celé EU pocházejí ze stejné továrny a používají stejnou recepturu, vybavení a suroviny.

White Bubblemint: K dispozici v celé EU ze dvou továren. Jednotlivé továrny mohou používat stejnou směs přísad, ale s mírnými odchylkami v relativním množství, avšak konečné výrobky mají stejnou kvalitu pro spotřebitele.

Orange: Výrobky v celé EU pocházejí ze stejné továrny a používají stejnou recepturu, vybavení a suroviny.

Apple: Výrobky v celé EU pocházejí ze stejné továrny a používají stejnou recepturu, vybavení a suroviny.

Watermelon: Výrobky v celé EU pocházejí ze stejné továrny a používají stejnou recepturu, vybavení a suroviny.

White Spearmint: Výrobky v celé EU pocházejí ze stejné továrny a používají stejnou recepturu, vybavení a suroviny.

White Classic: K dispozici v celé EU ze dvou továren. Recepty jsou identické.

White Fruit: Výrobky v celé EU pocházejí ze stejné továrny a používají stejnou recepturu, vybavení a suroviny.

Refreshers Spearmint: Výrobky v celé EU pocházejí ze stejné továrny a používají stejnou recepturu, vybavení a suroviny.

Refreshers Peppermint: Výrobky v celé EU pocházejí ze stejné továrny a používají stejnou recepturu, vybavení a suroviny.

Refreshers Tropical: Výrobky v celé EU pocházejí ze stejné továrny a používají stejnou recepturu, vybavení a suroviny.

Spearmint: K dispozici v celé EU ze dvou továren. Jednotlivé továrny mohou používat rozdílnou ale ekvivalentní směs přísad, avšak konečné výrobky mají stejnou kvalitu pro spotřebitele.

Peppermint: K dispozici v celé EU ze dvou továren. Jednotlivé továrny mohou používat rozdílnou ale ekvivalentní směs přísad, avšak konečné výrobky mají stejnou kvalitu pro spotřebitele.

SweetmintK dispozici v celé EU ze dvou továren. Recepty jsou identické. 

Bubblemint: K dispozici v celé EU ze dvou továren. Jednotlivé továrny mohou používat stejnou směs přísad, ale s mírnými odchylkami v relativním množství, avšak konečné výrobky mají stejnou kvalitu pro spotřebitele.

Čokolády

Snickers bar: K dispozici po celé Evropě ze tří továren, z nichž všechny dodávají stejný výrobek v celé EU. Malé odchylky jsou způsobeny použitím různých technických zařízení a výrobních metod, např. britská továrna, která vyžaduje přidání velmi malého množství kokosového oleje (méně než 0,5 %) kvůli rozdílům ve vybavení, ale vede ke stejné kvalitě pro spotřebitele. Produkty vyráběné ve Velké Británii jsou určeny převážně pro britský trh, kde se při výrobě čokolády z kakaového tuku tradičně přidává také rostlinný tuk. Jiné trhy mohou příležitostně odebírat produkt z Velké Británie, aby vyhověly konkrétní místní potřebě, a proto bude obsahovat čokoládu v britském stylu.

Creamy Smooth Peanut: Výrobky v celé EU pocházejí ze stejné továrny a používají stejnou recepturu, vybavení a suroviny.

Cukrovinky

Skittles: Výrobky v celé EU pocházejí ze stejné továrny a používají stejnou recepturu, vybavení a suroviny.

Potraviny

Rice:  Výrobky v celé EU pocházejí ze stejné továrny a používají stejnou recepturu, vybavení a suroviny.

Heated rice – Italian style: K dispozici v celé EU ze dvou továren. Recepty jsou identické.

Heated rice – Spanish style: K dispozici v celé EU ze dvou továren. Recepty jsou identické.

Indian style: K dispozici v celé EU ze dvou továren. Jednotlivé továrny mohou používat rozdílnou ale ekvivalentní směs přísad, avšak konečné výrobky mají stejnou kvalitu pro spotřebitele.

Mexican style: K dispozici v celé EU ze dvou továren. Recepty jsou identické.

Thai style: K dispozici v celé EU ze dvou továren. Recepty jsou identické.

Sauce: Výrobky v celé EU pocházejí ze stejné továrny a používají stejnou recepturu, vybavení a suroviny.

Zmrzliny

Ice cream: Výrobky v celé EU pocházejí ze stejné továrny a používají stejnou recepturu, vybavení a suroviny.

Často kladené otázky

Všechny naše výrobky splňují stejné požadavky na kvalitu a bezpečnost a zároveň nabízejí spotřebitelům skvělou chuť. V některých případech se mohou vyskytnout velmi malé rozdíly ve složení výrobků stejné značky a druhu v závislosti na tom, kde se vyrábí. Důvodem je, že výrobní procesy se někdy mohou v našich evropských továrnách lišit, což může mít za následek mírné rozdíly v přísadách, ale to neohrožuje kvalitu, chuť ani nutriční hodnotu. Všechny naše výrobní závody dbají na vysoký standard kvality bez ohledu na to, odkud pocházejí, nebo pro jaký trh se vyrábějí.

Nemůžeme se vyjadřovat k praktikám ostatních firem. Mars vždy a za každých okolností zachází se všemi svými spotřebiteli v EU korektně a spravedlivě, bez ohledu na to, kde se nacházejí. Všechny naše výrobky splňují stejné požadavky na kvalitu a bezpečnost a zároveň nabízejí spotřebitelům skvělou chuť a hodnotu. Nepovažujeme to za dvojí kvalitu…

Mars podporuje přiměřená opatření na ochranu spotřebitelů před klamavými praktikami, což je v souladu s naší základní filozofií a tou je nabízet vysoce kvalitní výrobky, které trvale splňují standardy excelence a hodnoty pro naše spotřebitele.

Mars nerozlišuje mezi recepty pro východní a západoevropské trhy, ale v produktech stejné značky a druhu se mohou v některých případech vyskytovat velmi malé rozdíly v závislosti na tom, kde se vyrábí. Důvodem je, že výrobní procesy se někdy mohou v našich evropských továrnách lišit, což může mít za následek mírné rozdíly v přísadách, ale to neohrožuje kvalitu, chuť ani nutriční hodnotu. Všechny naše výrobní závody dbají na vysoký standard kvality bez ohledu na to, odkud pocházejí, nebo pro jaký trh se vyrábějí.

Naše továrny nevyrábějí pouze pro konkrétní trhy, ale jsou součástí širšího dodavatelského řetězce. Rozhodnutí, kde vyrábět určitý produkt, je založeno na úvahách o kapacitě, poptávce, logistice a udržitelnosti. 

Ne. Kvalita a chuť našich produktů se v různých zemích EU neliší. To neznamená, že neexistují menší rozdíly, které mohou nastat v důsledku legitimních a objektivních faktorů. 

Mars je mezinárodní společnost s dodavatelským řetězcem, který působí napříč hranicemi. Máme několik továren v Evropě (i mimo ni). V těchto továrnách vyrábíme různé druhy produktů, což nám umožňuje produkovat ve velkém množství. Bez ohledu na to, kde se tyto továrny nacházejí, některé mají novější výrobní linky než jiné, a my proto musíme přizpůsobit naše výrobní procesy rozdílům v kapacitách konkrétních strojů.

Naše továrny jsou součástí širšího dodavatelského řetězce, což nám dává příležitost působit ve velkém měřítku, reagovat na změny v poptávce a zajistit blízkost k našim zákazníkům a spotřebitelům.

Rozhodně ne. Mars vždy a za každých okolností zachází se všemi svými spotřebiteli v EU korektně a spravedlivě, bez ohledu na to, kde se nacházejí. Ve společnosti Mars splňují všechny naše produkty stejné požadavky na kvalitu a bezpečnost a zároveň nabízejí spotřebitelům skvělou chuť a hodnotu.

Ve společnosti Mars všechny naše produkty splňují stejné požadavky na kvalitu a bezpečnost a zároveň nabízejí spotřebitelům skvělou chuť a hodnotu. Použití různých výrobních zařízení v našich továrnách a různých dodavatelů surovin může mít za následek mírné rozdíly ve složení, ale neohrožuje kvalitu, chuť nebo nutriční hodnotu.

Naší hlavní filosofií je nabízet vysoce kvalitní produkty, které trvale splňují standardy excelence a hodnoty pro naše spotřebitele. Proto neustále investujeme do přeformulování produktů a inovací, abychom zajistili, že naše produktové portfolio splní přání spotřebitelů dnes i v budoucnu.

Máte-li jakékoli dotazy týkající se produktů, které nabízíme v České republice, kontaktujte nás:

Tel: 844 135 135

E-mail: CONTACT@CZ.MARS.COM

Rádi vám pomůžeme.